Energisafari.dk er specialister i at tilrettelægge og gennemføre skræddersyede fagture for bl.a. politiske og administrative beslutningstagere, kommercielle delegationer, ingeniør- og industrispecialister og forskere.

Vi samarbejder med de førende danske aktører og leverandører inden for grøn og bæredygtig energi og energiteknologi – det gælder private og offentlige virksomheder, energiselskaber, videnscentre, universiteter og lokale myndigheder.

Vi har fokus på implementering af løsninger
Vores skræddersyede fagture omfatter alle aspekter af grøn og bæredygtig energiteknologi – fra en simpel løsning til integrerede systemer og strategisk energiplanlægning. Vi har altid fokus på konkrete løsninger, hvor den faglige diskussion og forståelse er i centrum.

Vi skaber dialog og netværk
Vi skaber dialog og netværk mellem vores gæster og samarbejdspartnere. Energisafari.dk sørger for, at de rigtige mennesker mødes, når fagture tilrettelægges. Vi ved af erfaring, at værdien af en fagtur øges, når vores gæster og vores samarbejdspartnere indgår i en tæt dialog. Energisafari.dk skaber dermed stærke og ofte uformelle netværk baseret på personlige relationer. På den måde rækker værdien af vores skræddersyede fagture langt ind i fremtiden.

Vi følger op
Systematisk opfølgning er en integreret del af alle vores fagture. Energisafari.dk sikrer, at vores gæster og samarbejdspartnere er i kontakt med hinanden, før vi afslutter vores arbejde med en opsummering og evaluering.
Sidste led af en Energisafari er direkte opfølgning af relevante virksomheder fra vores netværk, efter vores gæster er returneret hjem. Dette sikrer at den etablerede kontakt, mellem vores gæster og virksomheder, fastholdes og forankres.

Aktiviteter i Energisafari.dk

Forslag til Energisafari-programmer kan ses under Fagture. Der er også mulighed for at få sammensat en Energisafari, skræddersyet efter ønsker og behov.

Publiceret 17-03-2017