Den danske historie med Fjernvarme går over 100 år tilbage. Danmark har fulgt med udviklingen, og i 2007 dækkede fjernvarme mere end 60 % af hele Danmarks varmebehov.

Region Midtjylland modtog i 2011 Fjernvarmeprisen, begrundet dens ekstraordinære indsats for at fremme anvendelsen af vedvarende energi og fjernvarme i regionen, samt støtten til flere visionære projekter, som understøtter omstillingen til vedvarende energiteknologier. Senest er der gennemført en fælles strategisk energiplanlægning for hele den midtjyske region, hvor fjernvarmeværkerne i den østlige del er blevet koblet sammen.

Region Midtjylland rummer flere fantastiske, spændende og unikke fjernvarmeværker. Bl.a. Studstrupværket, Maabjergværket, Skive Fjernvarme, Brædstrup Fjernvarme. Alle er de kendetegnet med international opmærksomhed.

Se det faglige netværk bag Energisafari.dk

Publiceret 22-02-2017